ฟังเพลง เนื้อเพลง ลูกเขาชนไก่ (ละคร ทหารหญิงหัวใจแหวว) - น้ำ รพีภัทร

ยังไม่มีเนื้อเพลง

Comment

Comment:

Tweet

#17 By (27.55.173.95|27.55.173.95) on 2015-03-09 17:51

#16 By ฉัตรชัย ไหลริน (61.19.66.99) on 2011-09-26 19:30

#15 By (118.172.160.249) on 2010-09-18 13:07

#14 By (203.172.199.254) on 2010-06-17 20:36

#13 By (118.172.126.155) on 2010-02-04 10:43

#12 By (222.123.177.195) on 2010-01-16 14:40

#11 By (124.121.188.86) on 2009-10-31 15:09

embarrassed sad smile open-mounthed smile

#10 By (118.174.52.88) on 2009-07-23 17:16

#9 By (118.173.195.17) on 2009-06-07 09:04

#8 By (118.175.183.119) on 2009-05-07 09:16

#7 By (202.149.24.129) on 2009-04-14 13:36

#6 By (58.9.14.88) on 2009-03-31 11:31

#5 By (125.24.112.213) on 2009-03-28 23:56

#4 By (222.123.47.157) on 2009-02-26 16:52

#3 By (58.8.124.233) on 2008-10-28 12:38

วีรกรรมสงครามเก้าทัพ ข้าศึกย่อยยับ ที่ทุ่งลาดหญ้า
บรรพชนสู้จนยิบตา เลือดเนื้อแลกมา ซึ่งแผ่นดินไทย
เหล่านักศึกษาวิชาทหาร ลูกหลานเหลนโหลน ทุกคนจำไว้
แผ่นดินขวานทองของไทย อย่าให้ใคร รุกรานครอบครอง

* เราจะรวมพลังกันไว้ ปกปองโพยภัย ให้ไทยร่มย็น
เราจะยอมเลือดตากระเด็น ฝึกฝนจนเป็น รั้วแผ่นดินทอง
พวกเราขอเป็นปราการ หยุดผู้รุกราน ที่มันลำพอง
ลูกเขาชนไก่ทั้งผอง พวกเราต้อง สู้ตายสู้ตาย

นักศึกษาวิชาทหาร ลูกหลานเขาชนไก่
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของไทย จะขอสู้ตาย ไม่เสียดายชีวา

พร้อมจะรักยามสงบ พร้อมจะรบยามสงคราม
พร้อมจะชนะแก่สยาม พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมือง

#2 By (125.25.211.148) on 2008-08-12 19:16

วีรกรรมสงครามเก้าทัพข้าศึกย่อยยับ
ที่ทุ่งลาดหญ้าบรรพชนสู้จนยิบตา
เลือดเนื้อแลกมาซึ่งแผ่นดินไทย
เหล่านักศึกษาวิชาทหารลูกหลาน
เหลนโหลนทุกคนจำไว้แผ่นดินขวานทองของไทย
อย่าให้ใครลุกลานครอบครองเราจะรวม
พลังกันไว้ปกปองโพยภัยให้ไทยร่มย็น
เราจะยอมเลือดตากระเด็นฝึกฝน
จนเป็นรั้วแผ่นดินไทยเราจะยอมเป็นปราการ
หยุดผู้ลุกลานที่มันรำผองลูกเขาชนไก่ทั้งผอง
พวกเราต้องสู้ตายสู้ตาย
นักศึกษาวิชาทหารลูกหลานของคนไทย
เพื่อชาติ ศาต กษัตริย์ของไทยจะขอสู้ตาย
ไม่เสียดายชีวา *พร้อมชนะข้าศึกพร้อมชนะสงคราม
พร้อมชนะแก่สยาม* (หญิง) พร้อมจะทำทุกอย่าง
เพื่อชาติบ้านเมือง
เราจะรวมพลังกันไว้ปกปองโพยภัยให้ไทยร่มย็น
เราจะยอมเลือดตากระเด็นฝึกฝน
จนเป็นรั้วแผ่นดินไทยเราจะยอมเป็นปราการ
หยุดผู้ลุกลานที่มันรำผองลูกเขาชนไก่ทั้งผอง
พวกเราต้องสู้ตายสู้ตายนักศึกษาวิชาทหารลูกหลานของคนไทย
เพื่อชาติ ศาต กษัตริย์ของไทยจะขอสู้ตาย
ไม่เสียดายชีวา “จบ”

#1 By (125.25.211.148) on 2008-08-12 18:58